с.Атолово, Община Стралджа, Област Ямбол,
Инвеститор: „СПВ ИНВЕСТ“ ООД Сливен
Предприятието се състои от производствена и административно-битова част. Конструктивно-строителнатат система на сградата е стоманена скелетна с метални колони и ригели, оградни зидове от термоизолационни панели с вътрешен пълнеж от пенополиуретан. Покривната конструкция е с метални ригели, покрити с покривни термоизолационни панели, вътрешните разпределителни зидове са от гипсокартон и термоизолационни панели.
Капацитетът на предприятието е до 2000л преработено краве мляко на ден.
Върху двата покрива на производствената и административно-битовата част е изградена фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW.
Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW
Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW
Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW
Предприятие за производство на сладолед и покривна фотоволтаична инсталация с мощност 90 kW