гр.Сливен,
Инвеститор: ОУ „Братя Миладинови“ Сливен

Във физкултурния салон са поместени едно в друго пълноценни игрища за баскетбол, тенис корт и волейбол. Игралното поле е покрито с трислойна винилова настилка с полиоретанова повърхност.
Конструкцията на сградата е метална. Основите са единични фундаменти и ивични. Ограждането е с термопанели. Статическата схема е рамкова конструкция с кораво свързване в крайните възли и опорите. За ригели е използван стандартен 2"Т"профил. Столиците са от студеноогънат поцинкован профил.
Сградата е затворена с трислойни панели с топлоизолационен слой от пенополиоретан с дебелина 10см (стени и покрие). На покрива има две зони със светлопропускащи панели. Застроената площ на салона е 700 м².
Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови
Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови
Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови
Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови
Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови
Физкултурен салон към VI-то ОУ Братя Миладинови