Комплексът е с разгърната застроена площ 3200 м² с подземно ниво на кота – 4,90 м. Конструкцията е смесена – изцяло стоманобетонова до кота ±0,00 м  и метална до кота +7,00 м. В подземното ниво с обща площ 1400 м² са разположени тенекиджийно, бояджийно и склад за авточасти с прилежащи битови помещения. Достъпът до тях се осъществява от север по наклонена рампа. На ниво сутерен са разположени шоурум, офиси, автосервиз, автомивка и помещение за годишни прегледи.

Покривът и стените на автосервиза са изпълнени със “сандвич” панели. В шоурума таванът е от гипсокартон. В сградата и на двете нива е изпълнена пожарогасителна инсталация.
Настилките в подземното ниво, автосервиза, автомивката и помещението за годишни прегледи са от шлайфан бетон, а в шоурума от гранитогрес.