Паркът се състои от общо седем броя генератори с различни мощности от 450 кW до 1200 кW. Фундаментите на всички генератори са стоманобетонови, но с различна форма. Кулите са метални и се състоят от няколко сегмента, като височината им е от 36 м до 83 м.