Бетзиностанцията се състои от три колонки за зареждане – две за светли горива и дизел и една за пълнене с газ. Резервоарите за светли горива са в стоманобетонов “саркофаг” на дълбочина – 5,00 м. Над колонките и в зоната за зареждане е изградена метална козирка, покрита с ЛТ ламарина. Челно козирката е облечена с еталбонд. Настилката в района на бензиностанцията е изпълнен с шлайфан бетон.