Производствена зона “Север”, гр. Карнобат”
Инвеститор: “КАРНОБАТПЛОД” АД

Сградата е правоъгълна в план с осови размери 30.0 на 24.0 м., при конструктивно междуосие 24.00 и напречни оси през 6.0 м. Изпълнена е със смесена конструкция – стоманобетонов нулев цикъл и стоманена покривна конструкция. Покривната конструкция се състои от стоманени рамки, разположени перпендикулярно на оста на сградата през 6,0 м. Рамките стъпват на стоманобетонови ивични основи
Производствена зона “Север”, гр. Карнобат Производствена зона “Север”, гр. Карнобат
Производствена зона “Север”, гр. Карнобат